За компанията

„СИМАТ“ АД – Димитровград е компания, която е възникнала през 1957 г. като работна площадка за бетон и бетонови изделия към Циментов завод "Вулкан", наричана тогава "Полигона".

От 1964 г. тя се трансформира в самостоятелно предприятие с името "Строително-промишлено предприятие" (СПП), с предмет на дейност производство на центрофугални стълбове за енергетиката, Бетонови разтвори, мозаечни плочки, панели за едро строителство и бетонови елементи.

В периода 1985 – 1986 г. в предприятието е монтирана първата автоматизирана линия за производство на бетонови керемиди и капаци в България - Skandia 60, комплексна доставка и монтаж на фирма АВЕСЕ - Швеция. През 1987 г. линията е въведена в експлоатация и започва производство с годишен капацитет от 7,5 млн. бр. По това време името на предприятието е „Предприятие за Строителни Материали и Изделия“ (ПСМИ).

През 1995 г. предприятието е приватизирано и е създадено акционерно дружество "СИМАТ" АД (Строителни Изделия и МАТериали) със 100 % частен капитал, което успешно се адаптира към условията на свободна пазарна икономика.

Няколко години по-късно през 1998 г. "СИМАТ" АД става собственик на 100 % от капитала на "Оцветени бетонови керемиди" ЕООД - Пловдив.