Проекти


Подобряване на производствения капацитет (73.1 КB) - Стартира от 20 юни 2016

Тръжна документация


1. Закупуване и доставка на машини и оборудване за подобряване на производствените процеси, подобряване и разнообразяване на асортимента от продукти и подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност на производството.

За повече информация - Документи (2.58 MB) 10 Февруари 2017

2. Закупуване и доставка на машини и оборудване за подобряване на производствените процеси, подобряване и разнообразяване на асортимента от продукти и подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност на производството.

За повече информация - Документи (2.46 MB) 19 Април 2017