За компанията


„СИМАТ“ АД – Димитровград е компания, която е възникнала през 1957 г. като работна площадка за бетон и бетонови изделия към ЦЗ "Вулкан", наричана тогава "Полигона". От 1964 г. тя се трансформира в самостоятелно предприятие с името "Строително-промишлено предприятие", с предмет на дейност производство на центрофугални стълбове за енергетиката, бетонови разтвори, мозаечни плочки, панели за едро строителство и бетонови елементи.


Стоманобетонните центрофугални стълбове служат за закрепване на въздушните електропроводници при строеж, ремонт и поддържане на електрически мрежи ниско напрежение и електропроводи - 20 kV.


Стоманобетонните центрофугални стълбове се произвеждат в пръстеновидни конични форми от бетон марка - 30,0 мРа /клас В-25/.


При центрофугиране на стълбове под въздействието на центробежната сила става равномерно разпределение на бетона по сечение и дължина, а при големите обороти - уплътнение на бетона. Като краен резултат от по-ефективното уплътняване и намаляване на водоциментовия фактор, якостта на бетона в сравнение с обикновеното вибриране се увеличава, външната повърхност е гладка, плътна, без шупли, напуквания и кривини по дължината на стълба, увеличава се експлоатационния период на изделието.


Произвежданите стоманобетонни центрофугални стълбове за ниско напрежение и за електропроводи 20 kV отговарят по всички изисквания на БДС 4350-60.


В периода 1985 – 1986 г. в предприятието е монтирана първата автоматизирана линия за производство на бетонови керемиди и капаци в България - Skandia 60, комплексна доставка и монтаж на фирма АВЕСЕ - Швеция. През 1987 г. линията е въведена в експлоатация и започва производство с годишен капацитет от 7,5 млн. бр.


През 1995 г. предприятието е приватизирано и е създадено акционерно дружество "СИМАТ" АД със 100 % частен капитал, което успешно се адаптира към условията на свободна пазарна икономика и продължава традицията в производството на керемиди и елементи за покрива.


Няколко години по-късно през 1998 г. "СИМАТ" АД става собственик на 100 % от капитала на "Оцветени бетонови керемиди" ЕООД - Пловдив.


Фирма "Оцветени бетонови керемиди" ЕООД – Пловдив е създадена през 1989 г. с основен предмет на дейност производство и продажба на бетонови керемиди и капаци в страната и чужбина. В периода 1990 - 1991 г. е монтирана автоматизирана линия за производство на бетонови керемиди и капаци Skandia 60, комплексна доставка и монтаж на фирма АВЕСЕ - Швеция. През 1991 г. линията е въведена в експлоатация и започва производствена дейност с годишен капацитет от 7,5 млн. керемиди и капаци.


През 2005 г. започва обновяването и реновирането на производствените линии и в двата завода, което продължава и в момента. Закупено е и ново технологично оборудване, което позволява изработката на допълнителни покривни елементи от бетон, необходими при изграждане на покривна система.


През същата година е регистрирана търговска марка BETKERS, под която се предлагат всички продукти в обща система, гарантираща максимална функционалност, естетически вид и дълъг живот на покрива.