• КЕРЕМИДА КЛАСИК


  Характеристики
  Профил Двойно римски, заоблен
  Състав Цимент, пясък, вода, оцветители
  Оцветяване КЛАСИК

  Обемно и повърхностно Цветове

  Оцветяване СТАНДАРТ

  Обемно Цветове

  Оцветяване РЕТРО

  Специално два цвята Цветове  Технически данни
  Покривна широчина 300 мм
  Дължина на окачване 400 мм
  Тегло ~ 4,65 кг
  Разход на м2 ~ 10 бр
  Тегло за м2 ~ 46,5 кг


  Допълнителна информация
  Опаковка : Европалет ~ 216 бр
  Тегло за 1 европалет ~ 1030 кг
  Произведени по стандарт EN 490
  Изделие - схема

  тук  Може да се прилага за скатни покриви с наклон между 17 и 90 градуса.


  КЕРЕМИДА СНЕГОЗАДЪРЖАЩА


  Характеристики
  Профил Двойно римски, заоблен
  Състав Цимент, пясък, вода, оцветители
  Оцветяване КЛАСИК Обемно и повърхностно
  Оцветяване СТАНДАРТ Обемно
  Оцветяване РЕТРО Специално два цвята


  Технически данни
  Покривна широчина 300 мм
  Дължина на окачване 400 мм
  Тегло ~ 4,85 кг
  Разход на м2 Според климатичната зона


  Допълнителна информация
  Опаковка : Европалет 60 бр
  Тегло за 1 европалет ~ 312 кг
  Изделие - схема

  тук

  изглед

  тук

  Зони на заснежаване

  тук


  Може да се прилага за скатни покриви с наклон между 17 и 90 градуса. Предпазва от свличане на сняг и счупване на улиците.


  КЕРЕМИДА ВЕНТИЛИРАЩА


  Характеристики
  Профил Двойно римски, заоблен
  Състав Цимент, пясък, вода, оцветители
  Оцветяване КЛАСИК

  Обемно и повърхностно

  Оцветяване СТАНДАРТ

  Обемно

  Оцветяване РЕТРО

  Специално два цвята  Технически данни
  Покривна широчина 300 мм
  Дължина на окачване 400 мм
  Тегло ~ 6,4 кг
  Разход ~ 1 бр за 10 м2 покривна площ


  Допълнителна информация
  Опаковка : Европалет 40 бр
  Тегло за 1 европалет ~ 277 кг
  Изделие - схема

  тук

  изглед

  тук

  Схема на подреждане

  тук  Приложение : за скатни покриви с наклон от 17 до 90 градуса. Вентилиране на подпокривното пространство.

<< >>