• БЕТОНОВИ РАЗТВОРИ
  № по ред Клас по якост на натиск, MPa Клас по съдържание на хлориди, в % Максимален размер на добавъчните материали, в мм Клас по консистенция № на сертификат
  1 C 8/10 0,10 Dmax20 S2 № 5 – НСИООССП - 3746
  2 S3 № 5 – НСИООССП - 3747
  3 C 12/15 0,10 Dmax20 S2 № 5 – НСИООССП - 3748
  4 S3 № 5 – НСИООССП - 3749
  5 C 16/20 0,10 Dmax20 S2 № 5 – НСИООССП - 3750
  6 S3 № 5 – НСИООССП - 3751
  7 C 20/25 0,10 Dmax20 S2 № 5 – НСИООССП - 3752
  8 S3 № 5 – НСИООССП - 3753
  9 C 25/30 0,10 Dmax20 S2 № 5 – НСИООССП - 3754
  10 S3 № 5 – НСИООССП - 3755
  11 C 30/37 0,10 Dmax20 S2 № 5 – НСИООССП - 3756
  12 S3 № 5 – НСИООССП - 3757